Careyn Thuiszorg

Careyn biedt een breed aanbod in thuiszorg, huishoudelijke zorg en behandeling. Careyn biedt een lidmaatschap aan. Maar klanten worden in de meeste gevallen pas lid als er direct zorg nodig is. Kien bedacht een life-time-membership. Ontwikkelde een workshop ‘werving en loyaliteit’. En gaf deze aan alle managers in Nederland die verantwoordelijk zijn voor werving en behoud van klanten.