Inholland Hogeschool

Voor Inholland maakte Kien 4 persona's van alumni in verschillende levensfases op basis van kwalitatief en kwantitatief onderzoek. Verder inspireerde en adviseerde Kien in klantgericht werken versus productgericht. En ontwikkelde Kien een inspirerende en interactieve manier om het concept intern te presenteren. Het werd heel positief ontvangen door het College van Bestuur en directieleden.