Mijngrafischetoekomst.nl

Mijngrafischetoekomst.nl was een project in de grafische sector om medewerkers een beter perspectief te bieden in de steeds veranderende sector. Om de grafische sector hierover te informeren werd een evenement georganiseerd. Kien verzorgde voor dit evenement de werving van de grafische bedrijven.