Multizorg VRZ B.V.

Multizorg VRZ vormt een samenwerkingsverband waarin op landelijke schaal zorginkoop wordt gerealiseerd. Multizorg VRZ vertegenwoordigt een groot aantal zorgverzekeraars. De medewerkers van Multizorg VRZ communiceren veel met externe klanten; zorgverzekeraars én zorgverleners. De verschillende klantengroepen maakt communicatie met externen soms complex. Kien ontwikkelde de training ‘Zin in een goed gesprek?’, waarbij handvatten werden gegeven voor professionele communicatie. En veel praktijkvoorbeelden aan de orde kwamen. De inhoud van de training en de praktijkvoorbeelden werden aangepast per afdeling (secretariaat, contractbeheer, ict, inkopers en management).