Wemos

Wemos komt op voor het recht op gezondheid van mensen in ontwikkelingslanden.
Kien adviseerde Wemos op het gebied van fondsenwerving en alternatievan manieren om te werven.