Wereld Natuur Fonds

Na jaren neemt WNF afscheid van het 'bonnenboekje', dat ieder jaar naar alle Rangers wordt gestuurd en wat vol staat met aanbiedingen bij dagjes-uit. Kien adviseert WNF in klankbord- en brainstormsessies om zo te komen tot een nieuw concept voor de Rangers. Het 'bonnenboekje' maakt hier nog steeds een belangrijk deel van uit. Weliswaar in digitale vorm. Kien deed de acquisitie hiervoor en bracht ook nieuwe samenwerkingsverbanden tot stand.