Beloon goede klanten!

Het is dé tijd van klantgericht denken. Een tijd waarin iedere organisatie zich zou moeten afvragen; ‘Wat willen mijn klanten’? Een tijd van een positieve klantbenadering. En waarbij organisaties niet mogen vergeten om het gewenste gedrag van hun klanten te belonen.
Veel organisaties zijn uitsluitend bezig met hun eigen dienstverlening. Maar waar het, naast een goede dienstverlening, om gaat is ‘toegevoegde waarde’. Hoe kan je als organisatie iets toevoegen dat gedrag van klanten beïnvloedt? En wat voeg je dan toe? Zonder dat het direct zijn weerslag heeft op de winst of op hoge kosten.
Stel je wilt betalingsgedrag van klanten belonen. Je zou dan eens kunnen kijken naar diensten en producten die complementair zijn hieraan. In deze tijd, die voor velen financieel onzeker is, kan voor je klanten bijvoorbeeld op zoek gaan naar een voordeel of een attentie. Zoek naar samenwerkingsverbanden. Voor deze partijen is dit net zo interessant als voor je eigen organisatie. In de meeste gevallen is het haalbaar om kostenneutraal dergelijke voordelen aan te bieden aan je klanten.
Beloning laat bij de klant een sympathiek gevoel achter. De juiste beloning (diegene die je klant ook wenst) laat zien dat je als organisatie meedenkt met je klanten. En het stuurt klanten in de gewenst richting want natuurlijk communiceer je dit uitgebreid en maak daarmee de ‘toegevoegde waarde’ gewild voor de groep die nog geen gewenst gedrag vertoond. Op deze manier maak je de groep klanten die het gewenste gedrag vertonen steeds groter en groter. 
Eens verder over praten?